Experimental study of the flame cone kinematics of acoustically perturbed premixed laminar bunsen flames

V.N. Kornilov, K.R.A.M. Schreel, L.P.H. de Goey

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental study of the flame cone kinematics of acoustically perturbed premixed laminar bunsen flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie