Experimental study of the exciton dynamics in organic light-emitting diodes: towards a mechanistic description

Arnout Ligthart

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Coehoorn, Reinder, Promotor
  • Bobbert, Peter A., Promotor
Datum van toekenning3 mrt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4996-2
StatusGepubliceerd - 3 mrt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit