Experimental study of oblique impact of particles on wet surfaces

B. Crüger, S. Heinrich, S. Antonyuk, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental study of oblique impact of particles on wet surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen