Experimental study of heat transfer and pressure drop characteristics of air/water and air-steam/water heat exchange in a polymer compact heat exchanger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  42 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental study of heat transfer and pressure drop characteristics of air/water and air-steam/water heat exchange in a polymer compact heat exchanger'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Physics