Experimental study of artificial hairpin vortices

H.A. Zondag, J.H. Voskamp

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelAdvances in turbulence VI - 6th European Turbulence Conference, Lausanne
RedacteurenS. Gavrilakis, L. Machiels, P.A. Monkewitz
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijKluwer Academic Publishers
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit