Experimental research on pinned connections in aluminium truss girders

B.W.E.M. Hove, van, F. Soetens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental research on pinned connections in aluminium truss girders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering