Experimental psychology and user-centred design : two approaches to user-system interaction

J.B. Long

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-52
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume35
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit