Het aardbevingsgedrag van constructies met dvw versterkte buisverbinding

R.H.B. van Bakel, A.J.M. Leijten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor een houtconstructie bestaande uit kolommen en liggers die met een momentverbinding zijn verbonden, wordt de gedragsfactor q bepaald. Voor dit doel zijn experimenten evenals numerieke dynamische analyses uitgevoerd. Twee verschillende patronen van verbindingsmiddelen werden getest in het laboratorium: een serie met vier buizen van 18mm diameter en een tweede serie met vier buizen met een diameter van 35 mm. Het doel van de experimenten is om het gedrag van de verbinding te bepalen onder cyclische belasting; de sterkte vermindering, de vervormbaarheid, de energie dissipatie en de equivalente viskeuze demping. Na de experimentele fase zijn de testresultaten geanalyseerd ter bepaling van de elastische stijfheid, het begin van het plastische gedrag en de karakterisering van de hysterese. Deze gegevens zijn gebruikt voor het kalibreren van een veer-hysterese model. Dit numeriek model werd ingezet om enkele representatieve constructies met een verschillend aantal stramienen en verdiepingen te berekenen. Na de schatting van de constructiesterkte m.b.v. een push-over analyse is het model ingezet om de gedragsfactor q te bepalen d.m.v. een incrementele dynamische analyse die is uitgevoerd met verschillende accelerogrammen. De op deze manier bepaalde gedragsfactor q bevestigt het hoge energie dissiperend vermogen van deze verbinding
Vertaalde titel van de bijdrageExperimental-numerical investigation on the seismic behaviour of moment-resisting timber frames with Densified Veneer wood reinforced timber joints and expanded tube fasteners
Originele taal-2Nederlands
TitelHet aardbevingsgedrag van constructies met dvw versterkte buisverbinding
Pagina's115-135
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 22 jan 2016

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Het aardbevingsgedrag van constructies met dvw versterkte buisverbinding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit