Experimental-numerical analysis of the indentation-based damage characterization methodology

C.C. Tasan, J.P.M. Hoefnagels, L.C.N. Louws, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental-numerical analysis of the indentation-based damage characterization methodology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen