Experimental measurement of electrical conductivity and electro-osmotic permeability of ionised porous media

J.M.R.J. Huyghe, C.F. Janssen, Y. Lanir, C.C. Donkelaar, van, A. Maroudas, D.H. Campen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Samenvatting

Fine grained porous media typically exhibit non-Darcian behaviour. One of them is electro-osmotic flow. The present paper presents an electro-osmotic flow experiment on hydrogel samples. The electric current density is prescribed. The electric potential drop across the sample and the volume flow through the sample are measured. The results show a linear relationship between potential and current and between flow and current. As diffusional properties are highly dependent on deformation, these linear relationships in a highly deformable medium, support the theoretical finding that viscous drag is annihilated by opposite electrical forces in an electroosmotic flow experiment.
Originele taal-2Engels
TitelPorous media : theory, experiments, and numerical applications
RedacteurenW. Ehlers, J. Bluhm
Plaats van productieBerlin
UitgeverijSpringer
Pagina's295-313
ISBN van geprinte versie3-540-43763-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamEngineering online library

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental measurement of electrical conductivity and electro-osmotic permeability of ionised porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit