Experimental Measurement for Adsorption of Ethylene and Ethane Gases on Copper-Exchanged Zeolites 13X and 5A

Haleh Golipour, Babak Mokhtarani (Corresponding author), Morteza Mafi, Alireza Moradi, Hamid Reza Godini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental Measurement for Adsorption of Ethylene and Ethane Gases on Copper-Exchanged Zeolites 13X and 5A'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering