Experimental investigation on rapid filling of a large-scale pipeline

Q. Hou, A.S. Tijsseling, J. Laanearu, I. Annus, T. Koppel, A. Bergant, S. Vuckovic, A. Anderson, J.M.C. Westende, van 't

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

187 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental investigation on rapid filling of a large-scale pipeline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen