Experimental investigation of the temperature effect on the structural response of SG-laminated reinforced glass beams

P.C. Louter, J. Belis, F. Bos, D. Callewaert, F. Veer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1590-1599
TijdschriftEngineering Structures
Volume32
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit