Experimental Investigation of the Shear Resistance of Steel Frames with Precast Concrete Infill Panels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental Investigation of the Shear Resistance of Steel Frames with Precast Concrete Infill Panels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen