Experimental investigation of the reaction of helium ions with dimethyl ether: stereodynamics of the dissociative charge exchange process

Andrea Cernuto, Paolo Tosi, Luca Matteo Martini, Fernando Pirani, Daniela Ascenzi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental investigation of the reaction of helium ions with dimethyl ether: stereodynamics of the dissociative charge exchange process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen