Experimental investigation of the lithium transport mechanisms in cementitious materials by NMR

S. Venglovska, L. Pel, O.C.G. Adan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental investigation of the lithium transport mechanisms in cementitious materials by NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen