Experimental investigation of shedding mode II behind a rotating cylinder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 7th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ExHFT-7), Krakow, Poland
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit

Yildirim, I., Rindt, C. C. M., & Steenhoven, van, A. A. (2009). Experimental investigation of shedding mode II behind a rotating cylinder. In Proceedings of the 7th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ExHFT-7), Krakow, Poland