Experimental investigation of residual stresses in roller bent wide flange steel sections

R.C. Spoorenberg, H.H. Snijder, J.C.D. Hoenderkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)737-747
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Constructional Steel Research
Volume66
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit