Experimental investigation of in-cylinder wall wetting in GDI engines using a shadowgraphy method

B. Luijten, P. Adomeit, A. Brunn, L.M.T. Somers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental investigation of in-cylinder wall wetting in GDI engines using a shadowgraphy method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen