Experimental investigation of collagen waviness and orientation in the arterial adventitia using confocal laser scanning microscopy

R. Rezakhaniha, A. Agianniotis, J.T.C. Schrauwen, A. Griffa, D. Sage, C.V.C. Bouten, F.N. Vosse, van de, M. Unser, N. Stergiopulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

535 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental investigation of collagen waviness and orientation in the arterial adventitia using confocal laser scanning microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen