Experimental Indications for non-Gaussian transverse modes in the hole-coupled, short-puls free-electron lasers of FELIX

G.H.C. van Werkhoven, B. Faatz, G.M.H. Knippels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental Indications for non-Gaussian transverse modes in the hole-coupled, short-puls free-electron lasers of FELIX'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics