Experimental evaluation of robot controllers

A.G. Jager, de, J.P.A. Banens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

23 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evaluation of robot controllers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen