Experimental evaluation of multimodal human computer interface for tactical audio applications

Z. Obrenovic, D. Starcevic, E. Jovanov

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evaluation of multimodal human computer interface for tactical audio applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Physics