Experimental evaluation of a co-operative driving setup based on inter-vehicle communication.

R. Hallouzi, V. Verdult, H. Hellendoorn, J. Ploeg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evaluation of a co-operative driving setup based on inter-vehicle communication.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen