Experimental determination of rolling element bearing stiffness

A. Kraker, de, R.J.W. Knaapen, L. Kodde, D.H. Campen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental determination of rolling element bearing stiffness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie