Experimental demonstration of multi-pilot aided carrier phase estimation for DP-64QAM and DP-256QAM

M. Pajovic, D.S. Millar, T. Koike-Akino, R. Maher, D. Lavery, A. Alvarado, M. Paskov, K. Kojima, K. Parsons, B.C. Thomsen, S.J. Savory, P. Bayvel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental demonstration of multi-pilot aided carrier phase estimation for DP-64QAM and DP-256QAM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics