Experimental characterization and modeling of the mechanical behavior of brittle 3D printed food

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental characterization and modeling of the mechanical behavior of brittle 3D printed food'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie