Experimental assessment of a scalable and flow-controlled optical switch system for flat datacenter networks

N. Calabretta, W. Miao, J. Luo, S. Di Lucente, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental assessment of a scalable and flow-controlled optical switch system for flat datacenter networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen