Experimental and theoretical research of the plasma processes in a sputtering hollow cathode discharge laser

D.B. Mihailova, M. Grozeva, N. Sabotinov, J. Dijk, van, W.J.M. Brok, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and theoretical research of the plasma processes in a sputtering hollow cathode discharge laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie