Experimental and theoretical determination of the pH inside the confinement of a virus-like particle

Stan J. Maassen, Paul van der Schoot, Jeroen J.L.M. Cornelissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and theoretical determination of the pH inside the confinement of a virus-like particle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen