Experimental and numerical study of cap-like lean limit flames in H2-CH4-air mixtures

Z. Zhou, Y. Shoshyn, F.E. Hernandez Perez, J.A. van Oijen, L.P.H. de Goey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and numerical study of cap-like lean limit flames in H<sub>2</sub>-CH<sub>4</sub>-air mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie