Experimental and numerical studies on riser hydrodynamics and mass transfer

A.E. Carlos Varas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

565 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, J.A.M. (Hans), Promotor
  • Peters, E.A.J.F. (Frank), Co-Promotor
Datum van toekenning22 jun 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4288-8
StatusGepubliceerd - 22 jun 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit