Experimental and numerical research into local contact effects in masonry

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and numerical research into local contact effects in masonry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering