Experimental and numerical investigation of the acoustic response of multi-slit Bunsen burners

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and numerical investigation of the acoustic response of multi-slit Bunsen burners'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen