Experimental and numerical analysis of climate change induced risks to historic buildings and collections

Z. Huijbregts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

765 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Blocken, B., Promotor
  • Schellen, Henk L., Co-Promotor
  • van Schijndel, A.W.M., Co-Promotor
Datum van toekenning12 apr. 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4244-4
StatusGepubliceerd - 12 apr. 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit