Experimental and numerical analysis of a novel display case design: case study of the renovated Anne Frank house

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and numerical analysis of a novel display case design: case study of the renovated Anne Frank house'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit