Experimental and numerical analyses of steel frames with precast concrete infill panels provided with window openings

P.A. Teeuwen, C.S. Kleinman, H.H. Snijder, H. Hofmeyer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and numerical analyses of steel frames with precast concrete infill panels provided with window openings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen