Experimental and Numerical Analyses of Aluminium Frames exposed to Fire Conditions

J. Maljaars, F. Soetens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and Numerical Analyses of Aluminium Frames exposed to Fire Conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics