Experimental and computational analysis of microscale wind conditions in the Port of Amsterdam

A. Ricci, B. Blocken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental and computational analysis of microscale wind conditions in the Port of Amsterdam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen