Experiment databases: Creating a new platform for meta-learning research

J. Vanschoren, H. Blockeel, B. Pfahringer, G. Holmes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelICML Workshop on Planning to Learn
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit