Experiences with structured interviewing of children during usability tests

A. Vermeeren, M. M. Bekker, I.E.H. van Kesteren, H. De Ridder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experiences with structured interviewing of children during usability tests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen