Experiences with modelling the USB hub protocol using Spin

D.R. Dams, R.T. Gerth, L.M.G. Feijs, G. Kamsteeg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelApplied formal methods in system design, proceedings of the 2nd International workshop
RedacteurenI. Lovrek
Pagina's147-158
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit