Experiences with low cost housing in Kenya

P.A. Erkelens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelSeminar Habitat Klimat Kultur, 31 maart - 2 april 1982, Eindhoven University of Technology
    StatusGepubliceerd - 1982

    Citeer dit