Experience the city : analysis of space-time behavior and spatial learning

A. Moiseeva

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

832 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experience the city : analysis of space-time behavior and spatial learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen