Expedition energy transition : lessons learned from an educational co-creation experiment

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's27
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit