Expected MSE minimization in linear regression over ellipsoidal uncertainty sets

C. Bikcora

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAbstract presented at the 31th Benelux Meeting on Systems and Control, 27-29 March 2012, Heijden, The Netherlands
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit