Expansions for Coulomb wave functions

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expansions for Coulomb wave functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen