Expansion of plasma layers with dust particles

Yu.I. Chutov, O.Yu. Kravchenko, P.P.J.M. Schram, R.D. Smirnov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)996-1002
Aantal pagina's7
TijdschriftUkrainian Journal of Physics
Volume42
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit