Expanding thermal plasma deposition of microcrystalline silicon for solar cells

C. Smit

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

640 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • Beenakker, C.I.M., Promotor, Externe Persoon
  • Swaaij, van, R.A.C.M.M., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning4 mrt 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2121-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit