Expanding thermal plasma deposition of Al-doped ZnO: On the effect of the plasma chemistry on film growth mechanisms

B.L. Williams, M. Ponomarev, M.A. Verheijen, H.C.M. Knoops, L.A.A. Duval, M.C.M. van de Sanden, M. Creatore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
260 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-69
TijdschriftPlasma Processes and Polymers
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2016

Citeer dit